Ostry dyżur pediatryczny – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur pediatryczny – województwo kujawsko-pomorskie   BRODNICASzpitalny Oddział RatunkowyPowiatowy Szpital w Brodnicy87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9  (56)-498-32-81 BYDGOSZCZSzpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza 85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (52)-585-40-01www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl BYDGOSZCZWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego 85-667 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 44 (52)-326-21-00www.wsd.org.pl , www.bip.wsd.org.pl BYDGOSZCZOddział Ratownictwa z Ogólną Izbą PrzyjęćSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki…

Read More

Ostry dyżur okulistyczny – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur okulistyczny – województwo kujawsko-pomorskie     BYDGOSZCZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 (52)-321-04-18 www.10wsk.mil.pl BYDGOSZCZ Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza 85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (52)-585-40-01 www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl BYDGOSZCZ Oddział Ratownictwa z Ogólną Izbą Przyjęć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej…

Read More

Ostry dyżur otolaryngologiczny – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur otolaryngologiczny – województwo kujawsko-pomorskie   BYDGOSZCZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 (52)-321-04-18 www.10wsk.mil.pl BYDGOSZCZ Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza 85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (52)-585-40-01 www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl BYDGOSZCZ Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego 85-667 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 44 (52)-326-21-00 www.wsd.org.pl…

Read More

Ostry dyżur chirurgiczny – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur chirurgiczny – województwo kujawsko-pomorskie BRODNICASzpitalny Oddział RatunkowyPowiatowy Szpital w Brodnicy87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9  (56)-498-32-81 BYDGOSZCZOddział Ratownictwa z Ogólną Izbą PrzyjęćSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra J. Biziela85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75  (52)-371-26-35 BYDGOSZCZOgólna Izba PrzyjęćWielospecjalistyczny Szpital Miejski85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19  (52)-370-91-80 BYDGOSZCZ ch. urazowaZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych…

Read More

Ostry dyżur stomatologiczny – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur stomatologiczny – województwo kujawsko-pomorskie BYDGOSZCZ NZOZ CENTRUM MEDYCZNE IKAR W BYDGOSZCZY     ul. Szubińska 32, Bydgoszcz tel: (52) 3732200   GRUDZIĄDZ Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego Grudziądz, ul. Szpitalna 6/8 (56)-450-05-00     INOWROCŁAW GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA S.C P. FOŁTA- MARTYSZ, K. MARTYSZ Inowrocław, ul. Poznańska 97 tel: 789314472 TORUŃ SPECJALISTYCZNA…

Read More

Ostry dyżur ginekologiczno-położniczy – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur ginekologiczno-położniczy – województwo kujawsko-pomorskie BRODNICASzpitalny Oddział RatunkowyPowiatowy Szpital w Brodnicy87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9 (56)-498-32-81 BYDGOSZCZOddział Ratownictwa z Ogólną Izbą PrzyjęćSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra J. Biziela85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 (52)-371-26-35 BYDGOSZCZOgólna Izba PrzyjęćWielospecjalistyczny Szpital Miejski85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19 (52)-370-91-80 BYDGOSZCZZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i…

Read More