W województwie mazowieckim od 01.01.2011r. Dyżur chirurgii ogólnej dla dorosłych i dzieci pełnią szpitale posiadające oddziały wymienionych specjalności – położone najbliżej miejsca zamieszkania chorego lub zgodnie z wyborem chorego, zalecamy jednakże wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Od początku roku, nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska, ambulatoryjna i wyjazdowa świadczona jest w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalach itp. jako odrębny zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania w przychodni lub gabinecie wskazanym przez lekarza pierwszego kontaktu, do którego są zapisani.

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska – świadczona jest codziennie, od godziny 18-tej, kiedy to przychodnie kończą pracę, rozpoczyna się praca w ambulatorium, a kończy się o godzinie 8 rano następnego dnia. Również w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy ambulatorium jest czynne.
Jeśli ktoś czuje się źle i chce zasięgnąć porady lekarskiej lub skorzystać z pomocy pielęgniarki, to powinien tu przyjść lub zatelefonować pod stacjonarny numer telefonu, który jest specjalnie uruchomiony dla tego rodzaju świadczenia.
O adres, pod którym udzielana jest tego rodzaju pomoc można dowiedzieć się w rejestracji przychodni, w której mamy swojego lekarza pierwszego kontaktu lub na tablicach ogłoszeń wewnątrz budynku i na drzwiach przychodni.
Jeśli ktoś jeszcze nie zna adresu i telefonu do nocnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej powinien jak najszybciej dowiedzieć się, bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie on potrzebny.

Nocna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska – oznacza, że kiedy po godzinie 18, w soboty , niedziele i święta zachorujemy i nie będziemy mogli przyjść do pełniącej dyżur ambulatoryjnej pomocy lekarskiej, możemy zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu. Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. zastrzyki, zmiana opatrunków itp.
Numer telefonu pod który należy zatelefonować znajdziemy u naszego lekarza pierwszego kontaktu, w rejestracji przychodni i tablicach ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz budynku. Numery do ambulatorium i pomocy wyjazdowej warto zapisać w podręcznym spisie telefonów, aby w każdej chwili można go szybko odnaleźć i wykorzystać.

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Nie bójmy się, że będziemy musieli zapłacić za wezwanie pogotowia. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

Transport sanitarny – świadczenie to udzielane jest osobom uprawnionym na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia u właściwego lekarza. Korzystanie z transportu sanitarnego może być bezpłatne lub częściowo odpłatnie (reguluje to rozporządzenie Ministra Zdrowia w którym określone są jednostki chorobowe, stopnie niesprawności oraz wysokość udziału własnego pacjenta w zależności od wskazań medycznych i możliwości samodzielnego poruszania się, oraz średnie koszty przejazdu środkami transportu sanitarnego).