Ostry dyżur ginekologiczno-położniczy – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur ginekologiczno-położniczy – województwo kujawsko-pomorskie BRODNICASzpitalny Oddział RatunkowyPowiatowy Szpital w Brodnicy87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9 (56)-498-32-81 BYDGOSZCZOddział Ratownictwa z Ogólną Izbą PrzyjęćSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra J. Biziela85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 (52)-371-26-35 BYDGOSZCZOgólna Izba PrzyjęćWielospecjalistyczny Szpital Miejski85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19 (52)-370-91-80 BYDGOSZCZZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i…

Read More