ostry-dyzur-szpitalny-stomatologiczny-stomatologia

Ostry dyżur stomatologiczny – NFZ woj. Mazowieckie

KOZIENICE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Kozienickie”
26-900 Kozienice, ul. Sienkiewicza 28
tel: (48) 614-30-30
OSTROŁĘKA
NZOZ “Kati – Dent”
Brudzień Duży, Sikórz 90B pow. płocki
tel: 515-877-754
WARSZAWA
Prywatna Przychodnia Lekarska – Mokotów
Warszawa, Stefana Bryły 6
tel: (22)-857-48-48
WARSZAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa, ul. Emili Plater 21
Tel: 22 112-09-21
WARSZAWA
Warszawskie Centrum Zdrowia
ul. Nowogrodzka 76, Warszawa
tel: 22 857-30-14