ostry-dyzur-szpitalny-okulistyka-okulistyczny

Ostry dyżur okulistyczny – województwo kujawsko-pomorskie
 

 
BYDGOSZCZ
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5
(52)-321-04-18
www.10wsk.mil.pl

BYDGOSZCZ
Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza
85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
(52)-585-40-01
www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl

BYDGOSZCZ
Oddział Ratownictwa z Ogólną Izbą Przyjęć
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital im. dra J. Biziela
85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 
(52)-371-26-35

INOWROCŁAW
Oddział Ratunkowy
Szpital Powiatowy im. dr.Ludwika Błażka
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97 
(52)-354-55-00

parzyste dni TORUŃ
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 
(56)-610-11-00