ostry-dyzur-szpitalny-laryngologia-laryngologiczny

Ostry dyżur otolaryngologiczny – województwo kujawsko-pomorskie

 

BYDGOSZCZ
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5
(52)-321-04-18
www.10wsk.mil.pl

BYDGOSZCZ
Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza
85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
(52)-585-40-01
www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl

BYDGOSZCZ
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
85-667 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 44
(52)-326-21-00
www.wsd.org.pl ,
www.bip.wsd.org.pl

BYDGOSZCZ
Oddział Ratownictwa z Ogólną Izbą Przyjęć
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital im. dra J. Biziela
85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 
(52)-371-26-35

GRUDZIĄDZ
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital Specjalistyczny
86-300 Grudziądz, ul. Szpitalna 6/8 
(56)-450-01-65

GRUDZIĄDZ
Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława Biegańskiego
86-300 Grudziądz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32
(56)-450-01-19
www.szpital.grudziadz.net/strona

INOWROCŁAW
Oddział Ratunkowy
Szpital Powiatowy im. dr.Ludwika Błażka
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97 
(52)-354-55-00

RYPIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
87-500 Rypin ul. 3 Maja 2
(54)-280-54-54

TORUŃ
Oddział Ratunkowy
Wojewódzki Szpital Dziecięcy
87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42 
(56)-610-05-85

TORUŃ
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59
(56)-610-11-00