Ostry dyżur pediatryczny – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur pediatryczny – województwo kujawsko-pomorskie   BRODNICASzpitalny Oddział RatunkowyPowiatowy Szpital w Brodnicy87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9  (56)-498-32-81 BYDGOSZCZSzpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza 85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (52)-585-40-01www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl BYDGOSZCZWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego 85-667 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 44 (52)-326-21-00www.wsd.org.pl , www.bip.wsd.org.pl BYDGOSZCZOddział Ratownictwa z Ogólną Izbą PrzyjęćSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki…

Read More