Ostry dyżur okulistyczny – NFZ woj. Kujawsko-pomorskie

Ostry dyżur okulistyczny – województwo kujawsko-pomorskie     BYDGOSZCZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 (52)-321-04-18 www.10wsk.mil.pl BYDGOSZCZ Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza 85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (52)-585-40-01 www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl BYDGOSZCZ Oddział Ratownictwa z Ogólną Izbą Przyjęć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej…

Read More